Synkronisere AD thumbnail med SharePoint 2010

For å synkronisere AD miniatyrbilder (thumbnail) med SharePoint 2010 må du ha lagt inn noen bilder i AD og ha tilgang til SharePoint PowerShell konsollen.

1. Gå inn i CA og trykk på “Manage service Applications” deretter velger du “User Profile Service Application”.

CA

2. Klikk på “Manage User Properties” og finn “Picture” verdien. Trykk på “Edit”

3. Scroll ned til “Add New Mapping” og legg til en mapping point til thumbnailPhoto. Husk å trykk på Add!

upsnewpropertymapping

4. Du vil mest sannsynlig velge å sette feltet read only slik at brukerne ikke kan overskrive bildene fra AD. For å gjøre dette velg “Do not allow users to edit values for this property”.

5. Klikk “OK”

6. Utfør en full synkroniseringupsfullsynchronization

 

7.  Fyr opp SharePoint Management Shell (Powershell) og kjør følgende kommando:

Update-SPProfilePhotoStore -CreateThumbnailsForImportedPhotos 1 -MySiteHostLocation http://mysite.contoso.com

Bytt ut http://mysite.contoso.com med din egen URL.

Hvis du får problemer med å utføre kommandoen følg denne løsningen:

http://donalconlon.wordpress.com/2011/03/08/problem-running-update-spprofilephotostore/